Indian Lexophile

1. “Mujhe ek ghante se auto nahi mili, shayad bhagwaan meri paRICKSHAW le raha hai”๐Ÿ˜
2. “My body is in office, but my mind is SOMVAR else” #Monday Blues๐Ÿ˜‚
3. “I am feeling too lazy to meet my friends. AALSI them later”๐Ÿ˜‚
4. “Son: Rum Piyoge? 

Dad: Oye puttar ‘Bacar’di gal na kar”๐Ÿ˜‚
5. “If you eat fiery garlic pickle before class, you’ll learn a valuable Lehsun”๐Ÿ˜‚
6. Weight loss frustration… “Pran jaaye par wajan naa jaye”๐Ÿ˜‚
7. Saw a line of Hyundai Sonatas parked on an empty road. Asked someone there “itna sonata kyu hai bhai”๐Ÿ˜‚
8. A daughter is the perfect child. A son is just a Beta version ๐Ÿ˜‚
9. When in Chennai, many North Indians wonder..”Ye kaahan aa gaye hum, yoo hee south south chalte”๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚
10. She is Libra I am Leo humari Jodi kuch gemini
11. Decided to go to a Italian restaurant kyunki woh ghar ke PASTA๐Ÿ˜
unknown 

Advertisement
This entry was posted in Hindi, humour and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s